CRM – vinnande strategier bakom relationsmarknadsföring

Event Brochure
Mediapartner:
 

Dagens Media är en nyhetsdriven och instrumentell tidning med köparperspektiv som syftar till att få läsaren att förstå hur mediemarknaden utvecklas och vilken betydelse det har för företagets kommunikation. Här hittar du nyheter, analyser, reportage och instrumentella artiklar om medier, mediestrategier, varumärken och medieval. På www.dagensmedia.se publicerar vi branschens snabbaste medienyheter - varje vardag, året om.

 

 

Affärsvärlden är Sveriges främsta och tyngsta affärsmagasin och en av de viktigaste källorna i Sverige för ekonomisk analys. Den primära målgruppen är de tyngsta befattningshavarna, aktörer verksamma på finansmarknaden samt personer i chefsbefattning med intresse av ekonomi.

www.affarsvarlden.se

Följ Talentum Events!

 

 

 

 

 

 

 

 

21 maj 2013

 
08:30 Registrering
 

09:00 Välkommen till CRM 2013!

Konferensens ordförande hälsar välkommen och öppnar konferensen

 

09:15 Från Mad Men till kontorshotell – skapa morgondagens arbetsplats för din organisation i ett arbetsliv i ständig förändring

Den tekniska utvecklingen har lett till att uttrycket kontoret på fickan stämmer mer och mer in på verkligheten. Vi kan nu arbeta på ett traditionellt kontor, på resande fot eller hemifrån. Men hur påverkar det organisationen och utmaningen med att leda den dagliga verksamheten? På denna session kommer Thomas Nathorst-Böös, arkitekt och konsult med 35 års erfarenhet att dela med sig av sina erfarenheter från omdaningar av stora och små arbetsplatser och hur det påverkar organisationerna.

 • Kort titt i backspegeln, hur har den svenska arbetsplatsen utvecklats under åren?
 • Hur tänker och agerar svenska företag idag när det gäller planering av arbetsplatser och arbetslivet?
 • Hur kommer det att se ut på lite längre sikt?

Thomas Nathorst-Böös, arkitekt och konsult, Workspace

 

09:45 Key-Note: Professorns framgångsrecept för lyckat systembyte

Att implementera ett affärssystem är ingen snabblösning för framgång. Systemet och verksamheten måste anpassas till varandra för att fungera. På denna session kommer Alf Westelius, professor i ekonomiska informationssystem vid Linköpings universitet och en av redaktörerna bakom boken "Temperaturen på affärssystem i Sverige" att berätta om sin syn på framgångsfaktorer bakom lyckade CRM-projekt.

 • Se införande eller byte av ett CRM-systemsprojekt som ett verksamhetsutvecklingsprojekt
 • Använd ert bästa folk – de personer som kan organisationen och samtidigt har verklig status
 • Vanliga fallgropar och hur du undviker dem
 • Temperaturen på affärssystem i Sverige, hur har det historiskt sett ut inom svenska organisationer kring införande och byte av affärssystem?

Alf Westelius, professor, Linköpings Universitet

 
10:15 Förmiddagsfika & utställning  – ta del av våra partners CRM-lösningar i utställningsytan

10:45 Det traditionella CRM-systemet är dött, länge leve den flexibla CRM-plattformen

Ta del av de senaste trenderna inom CRM och hur en modern, flexibel, innovativ plattform stödjer bland annat mobilitet, sociala medier och lättanvända anpassande appar.

 • Hur kommer kraven från företag och organisationer att se ut i framtiden?
 • Vad kommer att vara viktigt ur ett användarperspektiv?
 • Vad innebär framtidens mobilitet och vilka möjligheter skapas med sociala medier?


Krister Sundquist, försäljningsansvarig för Microsoft Dynamics CRM, Microsoft

Fredrik Wolbe, produktspecialist för Microsoft Dynamics CRM, Microsoft

 
11:15 En internationell hotellkedja inför CRM och effektiviserar försäljningen över gränserna - praktikfall Scandic Hotels

Scandic Hotels och Cinteros berättar om införandet av Microsoft Dynamics CRM hos Scandic Hotels säljorganisation och hur synlighet och transparens i säljorganisationen effektiviserat försäljning både inom och över gränserna. Genom att ha en tydlig idé om syfte och mål med införandet av ett nytt CRM-system har processer likformats, synligheten av allt bra som görs i organisationen ökat och möjligheterna till gemensam och konsekvent målstyrning har skapats.
 • Hur jobbade Scandic Hotels med sin försäljning i alla nio länder
 • Vilka utmaningar har verksamheten tagit sig igenom och hur kom de i mål
 • Framgångsfaktorer kring införande av Microsoft Dynamics CRM

Allan Varcoe, Senior Solution Architect och Partner, Cinteros
Mathias Hultgren, Director Group Sales, Scandic Hotels

 
12:00 Lunch och utställning – ta del av våra partners CRM-lösningar i utställningsytan
 

13:00 Berättelsen om hur en av Europas största inkassobolag förändrat sitt sälj- och marknadsarbete med hjälp av en strategisk CRM-lösning – praktikfall Alektum Inkasso

Alektum Inkasso och Zync berättar om den förändring som har genomförts på både taktisk och strategisk nivå för att effektivisera sälj- och marknadsarbetet i en spridd säljorganisation. Alektum har 15 bolag i Europa och har under arbetet med införandet strukturerat upp både sälj- och marknadsprocess och genomfört organisationsförändringar för att förbättra kundinteraktionen. Första steget har således varit att förändra arbetssättet för att nå uppsatta mål och implementationen av Dynamics CRM har varit ett verktyg för att öka effektiviteten.

 • Hur arbetar Alektum med sälj- och marknadsfrågor i sina 15 länder?
 • Vilka är de erfarenheter som Alektum Inkasso har fått av detta förändringsarbete och införandet av ett taktiskt och strategiskt CRM-verktyg?
 • Vilka är riskerna och hoten som man behöver bemästra internt för att få ett lyckat CRM-projekt med stark internationell spridning och även lyckas lokalt på respektive marknad?


Anders Svensson, vice vd, Alektum
Peter Hellman, jurist, Engström & Hellman Advokatbyrå AB
Daniel Evers, partner, Zync

 

13:30 Hager Elektro ökar intäkterna med hjälp av CRM

På denna session kommer Hager Elektro, ett företag som tidigt implementerade CRM i sin infrastruktur att tillsammans med sin partner Conscriptor berätta hur med hjälp av CRM har ökat besökfrekvensen, skapat bättre innehåll i rapporterna och ökat intäkterna genom förenklad inmatning i CRM.

Kenneth Ericson, försäljningschef, Hagar Elektro
Niclas Gutavsson, affärsområdeschef, Conscriptor

 

14.00 SAS EuroBonus – Framgångsrikt arbete med CRM sen 1992

Flygbolaget SAS har arbetat med sitt loyalitets-program EuroBonus sedan 1992 och idag är det ett av flygbolagets viktigaste sälj- och marknads-föringsverktyg som bidrar till ökade trafikintäkter och ökad lojalitet till SAS. På detta föredrag kommer Michael Kapil, Director Program Development and Rewards at SAS EuroBonus att dela med sig av SAS tankar kring crm ur deras perspektiv.

 • Utmaningen, vad vill SAS uppnå med sitt lojalitetsprogram?
 • Hur arbetar SAS med sitt EuroBonus kort och riktade kampanjer?
 • Har resultatet blivit det önskade?
 • Utveckling och kommersialisering av kunskap och data om medlemmarna


Michael Kapil, Director Program Development & Rewards, SAS

 
14:30 Eftermiddagsfika och utställning

 

15:00 CRM igår, idag, imorgon

Trender och utmaningar inom CRM området

 • Hur förhåller vi oss till det nya normala? Den sociala kunden, mobilitet och CRM i molnet.
 • Organisatoriska utmaningar i och med ökande interaktionskrav från kunder och medarbetare där den interna IT-miljön och processerna inte lever upp till kraven.

Bodil Ekström Hilberth, CRM strateg och partner, Releye AB

 

15:00 Rundabordssamtal – 5 parallella diskussioner inom ämnet CRM


Tema 1: Hur en CRM-satsning kan öka lönsamheten i din organisation

Nyttan med ett CRM avgörs helt och hållet på hur väl det används och utnyttjas över hela organisationen.

 • Vad krävs för en framgångsrik CRM-satsning?
 • ”Vilken syn har ni på CRM och finns en etablerad CRM-strategi i företaget?”

Rundabordsdiskussionen leds av Zync

 

Tema 2: Effektiv användning av både analytisk och social CRM – en del i företagets affärs och kundstrategi

Vi samtalar kring sociala medier och hur detta kan/bör/ska vara en del i företagets affärs- och kundstrategi. Vi diskuterar både hur sociala medier kan användas internt för samarbete, dialog och utveckling samt och externt för exempelvis kundvård.

 • Hur förhåller sig ditt företag till sociala medier?
 • Vilka möjligheter och eventuella utmaningar ser ni?
 • Vilka fördelar respektive nackdelar bör ett företag ta i beaktande?

Rundabordsdiskussionen leds av Microsoft

 

Tema 3: Mobil CRM – appar i mobila enheter

Möjligheter med skräddarsydda Appar för CRM – webb-appar som fungerar på alla enheter och med alla operativsystem.

 • Vad för infrastruktur krävs för att ta ert CRM mobilt?
 • Intern app för ökad produktivitet hos er medarbetare eller kundinriktad app

Rundbordsdiskussionen leds av Cinteros

 

Tema 4: Hur kan vi skapa effektivitet och kundlojalitet med mobila affärsstöd.

Diskussion om affärs- och kundnytta.

Rundbordsdiskussionen leds av Releye

 

Tema 5: Varför går så många CRM-satsningar åt skogen?

Tema Företag investerar mycket pengar i införskaffandet av CRM plus implementation.

 • Hur får vi användarna att börja använda CRM:et?
 • Vad vill företaget få ut av sitt CRM?
 • Vad krävs för en lyckad CRM-satsning?

Rundbordsdiskussionen leds av Conscriptor

 
16:30 Ordföranden sammanfattar och avslutar konferensen
 
17:00 Mingel med dryck och tilltugg
Event Brochure
Mediapartner:
 

Dagens Media är en nyhetsdriven och instrumentell tidning med köparperspektiv som syftar till att få läsaren att förstå hur mediemarknaden utvecklas och vilken betydelse det har för företagets kommunikation. Här hittar du nyheter, analyser, reportage och instrumentella artiklar om medier, mediestrategier, varumärken och medieval. På www.dagensmedia.se publicerar vi branschens snabbaste medienyheter - varje vardag, året om.

 

 

Affärsvärlden är Sveriges främsta och tyngsta affärsmagasin och en av de viktigaste källorna i Sverige för ekonomisk analys. Den primära målgruppen är de tyngsta befattningshavarna, aktörer verksamma på finansmarknaden samt personer i chefsbefattning med intresse av ekonomi.

www.affarsvarlden.se

Följ Talentum Events!

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunch, kaffe och elektronisk dokumentation är inkluderat i priset. Betalning kommer att ske via faktura. Alla priser är exklusive moms.

Konferenslokal:
Bygget Konferens, Stockholm
Adress: Norrlandsgatan 11, Stockholm
Telefon: 08-522 468 00
 

Avbokning och överlåtelse
Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens eller annat event/evenemang kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar innan konferensstart krediteras du det inbetalda beloppet med avdrag för en administrativ kostnad på 15% exkl. moms. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar innan konferensstart uteblir ersättning. Ersättning delas i detta fall dock ut mot uppvisande av läkarintyg och då skriftlig avbokning inkommit innan konferensstart. I det fall Talentum Events ställer in ett event/evenemang (konferensdag, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet.

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura 20 dagar netto dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället.

Information om behandling av personuppgifter
Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och lagras hos Talentum Sverige, som äger Talentum Events. Den kan delas med andra företag inom Talentum Sverige. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på: www.talentum.se/pul

Event Brochure
Mediapartner:
 

Dagens Media är en nyhetsdriven och instrumentell tidning med köparperspektiv som syftar till att få läsaren att förstå hur mediemarknaden utvecklas och vilken betydelse det har för företagets kommunikation. Här hittar du nyheter, analyser, reportage och instrumentella artiklar om medier, mediestrategier, varumärken och medieval. På www.dagensmedia.se publicerar vi branschens snabbaste medienyheter - varje vardag, året om.

 

 

Affärsvärlden är Sveriges främsta och tyngsta affärsmagasin och en av de viktigaste källorna i Sverige för ekonomisk analys. Den primära målgruppen är de tyngsta befattningshavarna, aktörer verksamma på finansmarknaden samt personer i chefsbefattning med intresse av ekonomi.

www.affarsvarlden.se

Följ Talentum Events!

 

 

 

 

 

 

 

Partnermöjligheter

Vi gissar att ett viktigt mål för er är att hitta nya kunder, utveckla kvalificerade leads, konvertera leads till nya affärsmöjligheter och - självfallet - underhålla nuvarande kunder. Eventet CRM 2013 erbjuder den perfekta plattformen för att uppnå allt detta. Våra kvalificerade marknadskanaler ger dig möjlighet att kommunicera strategier och viktiga budskap. Du får samtidigt en kvalitativ mötesplats där ditt företag kan nätverka med nyckelpersoner och etablera viktiga affärskontakter i just din bransch.

Genom CRM 2013 håller du dig uppdaterad kring aktuella branschfrågor, deltar i interaktiva sessioner och diskuterar viktiga frågor med andra tongivande nyckelspelare.

Som partner kan du genom denna skräddarsydda lösning presentera produkter och tjänster, öka varumärkeskännedomen och kommunicera ditt budskap till ledande beslutsfattare inom ditt verksamhetsområde.

För mer information om partnerskap kontakta:

Kim Rundqvist
Email:
kim.rundqvist[at]talentumevents.se
Tel:
08-796 6431
 

Event Brochure
Mediapartner:
 

Dagens Media är en nyhetsdriven och instrumentell tidning med köparperspektiv som syftar till att få läsaren att förstå hur mediemarknaden utvecklas och vilken betydelse det har för företagets kommunikation. Här hittar du nyheter, analyser, reportage och instrumentella artiklar om medier, mediestrategier, varumärken och medieval. På www.dagensmedia.se publicerar vi branschens snabbaste medienyheter - varje vardag, året om.

 

 

Affärsvärlden är Sveriges främsta och tyngsta affärsmagasin och en av de viktigaste källorna i Sverige för ekonomisk analys. Den primära målgruppen är de tyngsta befattningshavarna, aktörer verksamma på finansmarknaden samt personer i chefsbefattning med intresse av ekonomi.

www.affarsvarlden.se

Följ Talentum Events!

 

 

 

 

 

 

 

Partner

Strategisk partner 
 

Microsoft Dynamics CRM - Nöjdare kunder och högre produktivitet

Microsoft Dynamics är en heltäckande och användarvänlig lösning för CRM- och affärssystem. Du vet vad ditt företag behöver, vi vet vad din bransch kräver. Tillsammans kan vi skapa en effektiv arbetsmiljö som utvecklar verksamheten och ger konkurrensfördelar.

http://crm.dynamics.com

Partner 
 
Cinteros skapar konkreta resultat genom att kombinera gedigen erfarenhet av verksamhetsutveckling och affärssystem med nytänkande och affärsmässighet. Cinteros är utsedd till Årets Microsoft Dynamics CRM Partner i Sverige de senaste tre åren i rad.

www.cinteros.se
 
Zync är specialiserade på implementation av Microsoft Dynamics CRM inom tillverkande industri och tjänsteföretag samt utvecklar sälj, marknads och eftermarknads/service-processen.

www.zync.se
 

Conscriptor frigör tid och sänker kostnader för administration. Vi har gjort detta i över 6 år inom sjukvården och levererar idag över 2 miljoner medicinska journaler som en tjänst varje år. Denna kunskap och erfarenhet applicerar vi nu utanför sjukhusväggarna i ett affärssammanhang för säljare, besiktningsmän, poliser, kort och gott för folk i rörelse.

Genom våra tjänster skall vi tillföra våra kunder högre effektivitet med ökad lönsamhet utan behov av stora kapitalinvesteringar.

Vår flexibilitet, kompetens, höga säkerhetstänkande och våra tekniska lösningar gör oss till en viktig partner för att skapa kostnadseffektiva verksamheter.

www.voicenotes.se

 

Releye är ett ledande innovativt konsultföretag som kombinerar affärskonsultation med pragmatisk leverans av CRM- och Business Intelligence-lösningar, ofta inom mobilitet. Vi ger råd och skapar lösningar som gör skillnad i våra kunders vardag och senare i deras resultat. Bland våra kunder märks Bankgirot, Mockfjärds Fönster, Nordnet, SEB, Skistar, Thomas Cook och Trygg-Hansa.
 

www.releye.se

 

Event Brochure
Mediapartner:
 

Dagens Media är en nyhetsdriven och instrumentell tidning med köparperspektiv som syftar till att få läsaren att förstå hur mediemarknaden utvecklas och vilken betydelse det har för företagets kommunikation. Här hittar du nyheter, analyser, reportage och instrumentella artiklar om medier, mediestrategier, varumärken och medieval. På www.dagensmedia.se publicerar vi branschens snabbaste medienyheter - varje vardag, året om.

 

 

Affärsvärlden är Sveriges främsta och tyngsta affärsmagasin och en av de viktigaste källorna i Sverige för ekonomisk analys. Den primära målgruppen är de tyngsta befattningshavarna, aktörer verksamma på finansmarknaden samt personer i chefsbefattning med intresse av ekonomi.

www.affarsvarlden.se

Följ Talentum Events!

 

 

 

 

 

 

 

Mediapartners

 

 

Affärsvärlden är Sveriges främsta och tyngsta affärsmagasin och en av de viktigaste källorna i Sverige för ekonomisk analys. Den primära målgruppen är de tyngsta befattningshavarna, aktörer verksamma på finansmarknaden samt personer i chefsbefattning med intresse för ekonomi. Affärsvärlden har utsetts till Sveriges bästa affärsmagasin 13 år i rad. Affärsvärlden rankas som nr ett när finansanalytiker, investerare, företagsledare, IR-ansvariga och informationschefer får säga sitt. Rankingen genomförs årligen av Hallvarson & Halvarson tillsammans med Svensk Image som avser affärsmedia och ekonomijournalister. Läs mer på www.affarsvarlden.se

 
Dagens Media är en nyhetsdriven och instrumentell tidning med köparperspektiv som syftar till att få läsaren att förstå hur mediemarknaden utvecklas och vilken betydelse det har för företagets kommunikation. Här hittar du nyheter, analyser, reportage och instrumentella artiklar om medier, mediestrategier, varumärken och medieval. Läs mer på www.dagensmedia.se

 

 

Event Brochure
Mediapartner:
 

Dagens Media är en nyhetsdriven och instrumentell tidning med köparperspektiv som syftar till att få läsaren att förstå hur mediemarknaden utvecklas och vilken betydelse det har för företagets kommunikation. Här hittar du nyheter, analyser, reportage och instrumentella artiklar om medier, mediestrategier, varumärken och medieval. På www.dagensmedia.se publicerar vi branschens snabbaste medienyheter - varje vardag, året om.

 

 

Affärsvärlden är Sveriges främsta och tyngsta affärsmagasin och en av de viktigaste källorna i Sverige för ekonomisk analys. Den primära målgruppen är de tyngsta befattningshavarna, aktörer verksamma på finansmarknaden samt personer i chefsbefattning med intresse av ekonomi.

www.affarsvarlden.se

Följ Talentum Events!

 

 

 

 

 

 

 

Talare

 

Alf Westelius, professor, Linköpings Universitet

Alf har arbetat som professor vid EIS (Economic Information Systems)-avdelningen på Linköpings Universitet sedan 1997. Innan sin akademikerkarriär har han även arbetat som system analytiker och systemutvecklare. Alf anser att mentorskap och coaching är viktiga element i hans akademiska arbete såväl som för näringslivet och offentliga myndigheter och organisationer. Alfs målsättning är att förmedla en rik och nyanserad förståelse av organiseringsprocesser och IT-utnyttjande.

 

 

Krister Sundquist, försäljningsansvarig för Microsoft Dynamics CRM, Microsoft

Krister har 15 års erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer med CRM relaterade systemstöd. Krister har en bakgrund som representant för flera systemlevarantörer men har de senaste 5 åren representerat Microsoft, där han bland annat har etablerat Microsofts Dynamics CRM partnerkanal och idag driver Microsofts storkundsaffärer.

 

 

Fredrik Wolbe, produktspecialist för Microsoft Dynamics CRM, Microsoft

Fredrik har tidigare arbetat med försäljning och har en teknisk bakgrund med erfarenhet från andra CRM-system. Sedan tre år tillbaka arbetar han med Dynamics CRM på Microsoft. Förutom Fredriks brinnande intresse för produkten och dess nyheter fokuserar Fredrik arbetet på teknisk kompetensutveckling hos Microsofts partner som jobbar med Dynamics CRM. Fredrik har även haft rollen som teknisk säljare och spenderat otaliga timmar med produktdemonstrationer hos såväl stora som små kunder. 

 

 

Allan Varcoe, Senior Solution Architect och Partner, Cinteros

Förutom att Allan har lång erfarenhet av Microsoft Dynamics CRM och är arkitekten bakom Scandic Hotels lösning så har han även nytta av att vara 4-barnsfar och scoutledare till ungdomar i sitt dagliga arbete. Allan är dedikerad, strukturerad och har ett engagerat ledarskap.

 

 

Thomas Nathorst-Böös, arkitekt och konsult, Workspace

Thomas är arkitekt och organisationskonsult. Med utgångspunkt från firman Workspace Development hjälper han företag och organisationer att utveckla morgondagens arbetsplatser. Thomas har även skrivit boken Rum för framgång.

 

 

Anders Svensson, vice VD, Alektum

Anders Svensson arbetar som VVD på Alektum Inkasso AB. Han är också styrelseledamot i Alektum och branchorganisationen Svensk Inkasso. Anders har varit med sedan Alektum startade 1994. Han har en gedigen kompetens om hur man bäst får pengarna tillbaka och har järnkoll på allt som händer inom inkasso och kredithanteringsområdet. Han är en aktiv och viktigt påverkare i avgörande branschfrågor.

 
 

Peter Hellman, jurist, Engström & Hellman Advokatbyrå AB

Peter Hellman har tidigare arbetat som biträdande inkassochef och informationschef på Alektum Inkasso AB. Han ansvarade då bland annat för bolagets kundrelations-, media- och klagomålshantering. Tillsammans med Anders Svensson byggde han upp konceptet "Pengarna tillbaka. Och kunden." och arbetade under många år med varumärkesbyggande och key account management. Idag arbetar Peter som jurist på Engström & Hellman Advokatbyrå AB.”

 
 

Mathias Hultgren, Director Group Sales, Scandic Hotels

Mathias har i sin roll som försäljningschef under de senaste åren arbetat hårt med att förändra Scandic Hotels försäljningsorganisation i nio länder. Mathias har lång erfarenhet av internationell försäljning och dess utmaningar, senast från Hiltons internationella försäljningsorganisation.

 
 

Daniel Evers, partner, Zync

 
 

Michael Kapil, Director Program Development & Rewards, SAS

 
Event Brochure
Mediapartner:
 

Dagens Media är en nyhetsdriven och instrumentell tidning med köparperspektiv som syftar till att få läsaren att förstå hur mediemarknaden utvecklas och vilken betydelse det har för företagets kommunikation. Här hittar du nyheter, analyser, reportage och instrumentella artiklar om medier, mediestrategier, varumärken och medieval. På www.dagensmedia.se publicerar vi branschens snabbaste medienyheter - varje vardag, året om.

 

 

Affärsvärlden är Sveriges främsta och tyngsta affärsmagasin och en av de viktigaste källorna i Sverige för ekonomisk analys. Den primära målgruppen är de tyngsta befattningshavarna, aktörer verksamma på finansmarknaden samt personer i chefsbefattning med intresse av ekonomi.

www.affarsvarlden.se

Följ Talentum Events!

 

 

 

 

 

 

 

 

Event Brochure
Mediapartner:
 

Dagens Media är en nyhetsdriven och instrumentell tidning med köparperspektiv som syftar till att få läsaren att förstå hur mediemarknaden utvecklas och vilken betydelse det har för företagets kommunikation. Här hittar du nyheter, analyser, reportage och instrumentella artiklar om medier, mediestrategier, varumärken och medieval. På www.dagensmedia.se publicerar vi branschens snabbaste medienyheter - varje vardag, året om.

 

 

Affärsvärlden är Sveriges främsta och tyngsta affärsmagasin och en av de viktigaste källorna i Sverige för ekonomisk analys. Den primära målgruppen är de tyngsta befattningshavarna, aktörer verksamma på finansmarknaden samt personer i chefsbefattning med intresse av ekonomi.

www.affarsvarlden.se

Följ Talentum Events!