Upcoming Events

B2B-marknadsföring i digitala och sociala medier

5.2.2015

Kursen B2B-marknadsföring i digitala och sociala medier tar dig igenom hur du kan skaffa B2B-kunder på nätet och behandlar saker som Linkedin för företag och andra sociala media för B2B, mejlstrategier mot krävande målgrupper, Adwords, SEO och intelligenta banners typ retargetting och IP-annonsering.

Användarvänliga HR-system

9.2.2015

Nu arrangerar vi en unik konferens som ska fördjupa sig i de möjligheter som öppnas upp av system för att administrera, analysera och motivera sina anställda.

Digitala Mediedagen Stockholm

11.2.2015

Hur skapar du ett samspel mellan fysiska och digitala kanaler? Hur lyckas du skapa relevant innehåll i dina digitala kanaler på ett kostnadseffektivt sätt? Vilka är de viktigaste digitala trenderna 2015?

Ny Teknik Industrial Internet of things

11.2.2015

Under konferensen Industrial Internet of things den 11 februari får du både lära dig mer om vad själv begreppet innebär och lyssna till praktiska exempel på hur du skapar affärsnytta.

Excel för ekonomer och controllers

11.2.2015-12.2.2015

Den 11-12 februari går vår uppskattade kurs Excel för ekonomer och controllers av stapeln för femte gången. Kursen är till för dig som arbetar med olika slags ekonomiska modeller, beräkningar och rapportering som vet att en försvinnande stor mängd av din tid tillbringas med Excel.

PBL och exploateringsavtal

18.2.2015-19.2.2015

Sedan nya plan- och bygglagen började gälla påstås bestämmelserna ha förenklats och förtydligats. På kursen PBL och exploateringsavtal kommer du att få ta del av alla avgörande förändringar som skett och som verkligen bidrar till att du snabbar upp dina processer påtagligt!

Retorik för kvinnor

3.3.2015-4.3.2015

Det här är kursen som lär dig framföra ditt budskap på möten och vid muntliga presentationer - skickligt, klart och tydligt. Bli ett retoriskt proffs som kan manövrera välputsade härskartekniker och dylika retoriska knep som många gånger kan göra att du känner dig begränsad i din roll.

Skapa Kravspecifikationer och Service Level Agreements

4.3.2015

Underhållsavtalets kanske allra viktigaste dokument är SLA (Service Level Agreement), ett dokument som kan upplevas komplicerat att utforma. Ta del av en fördjupande workshop i avtalsskrivning, under ledning av Conny Larsson, advokat, Gärde & Partners och Ulf Johansson, sektionschef ICT, ÅF Technology.

IT & digital pedagogik i skolan

10.3.2015-11.3.2015

På konferensen IT & digital pedagogik i skolan får du ta del av framgångsrika case om hur skolor har lyckats med samverkan, stabil infrastruktur och innovativ digital pedagogik som en del i målet mot framtidens skola!

Kundtjänst i sociala medier

10.3.2015-11.3.2015

Kundtjänst i sociala medier är en kurs med fokus på att ge praktiska kunskaper. Deltagarna kommer att få en praktisk information om kundservice i sociala medier, uppstart och utveckling.

Bank & Finans Outlook 2015

18.3.2015

Den 18 mars går Affärsvärldens efterfrågade Bank & Finans Outlook av stapeln för 11:e året i rad!

Digitala Mediedagen Göteborg

18.3.2015

Hur skapar du ett samspel mellan fysiska och digitala kanaler? Hur lyckas du skapa relevant innehåll i dina digitala kanaler på ett kostnadseffektivt sätt? Vilka är de viktigaste digitala trenderna 2015?

Kriskommunikation och medieträning

18.3.2015

För att kunna hantera en kris inom företaget behöver man förstå vilka mekanismer som får en kris att accelerera eller avta, både internt och externt. Kursen handlar om att både på en teoretisk och praktisk nivå skapa en bredare förståelse för vad som gäller och händer t.ex. i kontakt med en journalist.

Marknadsföring i sociala medier i praktiken

19.3.2015

Under en heldagsutbildning under ledning av Emma Blom och John Willander Lambrell, från nordiska sociala medier-byrån Patchwork, får du lära dig hur man producerar content som användarna vill engagera sig i samtidigt som du får ut ditt varumärke på bästa sätt.

Retorik för chefer

25.3.2015-26.3.2015

Intensivkurs för dig som är chef och vill ta din presentationsteknik till en ny nivå där du gör skillnad och effekt med din muntliga kommunikation.

Affärsvärlden Nordic Post Trade 2015

26.3.2015-27.3.2015

Nu inne på sitt fjärde år, erbjuder Affärsvärldens konferens Nordic Post Trade en plattform där både utmaningar och möjligheter diskuteras som hjälper dig att utveckla er back office funktion.

33-listan

14.4.2015

Listan "Sveriges 33 hetaste unga teknikföretag" sammanställs gemensamt av redaktionerna på tidningarna Ny Teknik och Affärsvärlden.

Retorik för projektledare

15.4.2015-16.4.2015

Intensivkurs för dig som är projektledare och vill vässa din framförandeteknik för att öka tydligheten i processen.

Lean Production

15.4.2015-16.4.2015

Genom kursen Lean Production - Introduktion får du bekanta dig med Lean ur ett vidare perspektiv. Vi varvar teori med praktiska övningar. Kursen är en tvådagars introduktion till vad Lean innebär, hur man inför Lean och vilken potential konceptet har.

Change Management

21.4.2015-22.4.2015

Under kursen Change Management den 21-22 april får du både den teoretiska bakgrund och de praktiska verktyg du behöver för att underlätta förändringsprocesser och få medarbetarna med på tåget.

Treasury & Cash Oslo 2015

23.4.2015

At Treasury and Cash Oslo ’15 you will get the chance to listen to those who have succeeded. Be inspired by how they have faced the challenges and listen to interesting presentations from various geographic markets.

CRM 2015

23.4.2015

Diskutera hur din verksamhet kan skapa och utveckla långsiktiga kundrelationer med hjälp av ert CRM. Lyssna till praktikfall och experter för att dra nytta från andras erfarenheter och få en uppdatering kring de senaste trenderna inom CRM.

Retorik för säljare

27.4.2015-28.4.2015

Det här är kursen som rustar dig som arbetar med försäljning med retorikens grunder och verktygslåda för att öka ditt genomslag hos kunder. Genom att träna dig i retoriska tekniker kommer du att på kort tid att vässa dig som säljare.

CFO Morning

28.4.2015

Hur ska man tänka när man outsourcar en verksamhet eller ett verksamhetsstöd? Vilka är riskerna och vilken nytta kan du uppnå om du outsourcar på rätt sätt?

CMO Executive Day

25.5.2015

Den digitala utvecklingen innebär att köpta kanaler utmanas av egna samtidigt som du måste hitta nya samarbetspartners, både internt och externt. Under CMO Executive Day får du diskutera både marknaschefens roll och de största utmaningarna.

CIO Executive Day

25.5.2015

2015 är året när CIO:er på allvar kliver fram som företagens digitala ledare. Men hur leder du i den digitala världen och driver utvecklingen framåt? Den digitala transformationen kräver en omdefinierad IT-affärsmodell där CIO:n tar huvudansvaret för digitaliseringen.

Next Generation Banking 2015

26.5.2015

Hur vill framtidens kunder möta banken? Hur säkrar du att banken drar nytta av de nya möjligheter som de digitala kanalerna erbjuder? Hur servar du kunderna effektivt i alla digitala kanaler?

Treasury & Cash Stockholm 2015

27.5.2015

För femte året i rad arrangerar Affärsvärlden Treasury & Cash Management, konferensen som ger dig de kunskaper du behöver för att kunna driva treasuryfunktionen framåt.

Retorik för kvinnor

3.6.2015-4.6.2015

Det här är kursen som lär dig framföra ditt budskap på möten och vid muntliga presentationer - skickligt, klart och tydligt. Bli ett retoriskt proffs som kan manövrera välputsade härskartekniker och dylika retoriska knep som många gånger kan göra att du känner dig begränsad i din roll.

Content Marketing 2015

10.6.2015

En konferens där du får de verktyg du behöver för att ta ett helhetsgrepp på din innehållsstrategi. Vad behövs för att komma igång med ett strategiskt arbete? Hur skapas en tvärfunktionell organisation för att ta fram relevant content för din målgrupp?

ReTAIL Tech 2015

11.6.2015

Den 11 juni är det dags för en inspirerande och innehållsrik dag med de mest aktuella ämnesområdena för teknik- och IT orienterad affärsutveckling inom retail. Förbered dig på att bli motiverad och inspirerad av Sveriges toppskikt av talare i ett event där IT och affärsnytta står i fokus.

Testing Forum 2015

26.8.2015-27.8.2015

Den 26-27 augusti arrangeras NyTekniks årliga evenemang, Testing Forum i Stockholm. Dagarna kommer innehålla intressanta case, paneler och många interaktiva inslag där du snabbt och överskådligt tar del av nyheter, trender och expertråd av såväl kollegor som talare.